2e participatiebijeenkomst ‘schetsontwerpen’

De tweede participatiebijeenkomst van onze ontwikkeling van De Pas Noord te Elst vond plaats op 25 januari 2023. Naar schatting hebben wij deze avond 50 tot 60 omwonenden mogen ontvangen in Café Restaurant De Vereniging, wederom een mooie opkomst! Net als bij de eerste bijeenkomst bestond voor bewoners en andere belanghebbenden de gelegenheid ideeën, wensen en eventuele zorgen met ons te delen. Vertegenwoordigers van Ten Brinke, de gemeente Overbetuwe en Stedenbouwkundig Bureau Wissing waren bij de avond aanwezig.

Tijdens de bijeenkomst werd teruggeblikt op de vorige bijeenkomst en werden op panelen drie stedenbouwkundige schetsontwerpen getoond: Model Dorps, Model Formeel en Model Landelijk. Deze zijn opgesteld aan de hand van de opgehaalde reacties van de eerste meedenkavond. Daarnaast dienden de gestelde kaders van de gemeente als input voor de ontwerpen. Vragen en opmerkingen op de modellen werden gedeeld met het projectteam en er werden reactieformulieren ingevuld.

Deze tweede meedenkavond avond was een vervolg op de startbijeenkomst. Wij blikken wederom terug op een positief gestemde avond. Eén onderwerp dat vaak naar voren kwam was de locatie van het bijzondere woongebouw. Veel bewoners delen de mening dat deze niet past ten zuiden van de wijk. De voorkeur gaat uit naar een positie centraal of in het noorden van de wijk. Wat betreft de positionering van het woongebouw viel daarmee model Landelijk het meest in de smaak. Ook was men te spreken over de lus-vormige straat in dit model. Het geeft sfeer aan het gebied en sluit goed aan op de rest van de omgeving.

Het verslag en de informatiepanelen van de avond zijn terug te vinden op de website. Deze kunt u hier downloaden.

Het vervolg

De stedenbouwkundige gaat aan de slag en werkt één stedenbouwkundig plan uit, mede aan de hand van de opgehaalde reacties op de schetsmodellen. Ook kunnen onderzoeksresultaten van bijvoorbeeld geluid of flora en fauna invloed hebben op de verdere uitwerking.

Tijdens de volgende participatiebijeenkomst zal worden toegelicht of en hoe de reacties zijn verwerkt in het plan. Ook wordt dan de sfeer van de wijk gepresenteerd aan de hand van beeldmateriaal over de openbare ruimte. Denk daarbij aan groen, planten, bomen en architectuur van de woningen en het bijzondere woongebouw.

Wilt u per mail op de hoogte worden gehouden over het participatieproces? Meld u dan hier aan.

Wij bedanken alle aanwezige bewoners voor hun bijdrage aan het ontwikkelproces en hopen u te zien bij de volgende bijeenkomst!