3e participatiebijeenkomst
‘voorlopig stedenbouwkundig plan’

Op donderdag 6 april waren omwonenden en andere belanghebbenden uitgenodigd in Herenboerderij De Hucht in Elst. Deze derde en wederom goed bezochte participatiebijeenkomst stond in het teken van het stedenbouwkundige plan en de sfeer van de wijk. Vertegenwoordigers van Ten Brinke, de gemeente Overbetuwe en Stedenbouwkundig Bureau Wissing waren bij de avond aanwezig.  

Stedenbouwkundig plan  
De stedenbouwkundige heeft het voorlopig ontwerp stedenbouwkundig plan uitgewerkt aan de hand van de opgehaalde reacties op de eerdere schetsmodellen. Hierbij is rekening gehouden met input vanuit de buurt en de gemeente. Daarnaast zijn de analyses en adviezen van diverse adviseurs verwerkt. Het projectteam lichtte tijdens de bijeenkomst de gemaakte keuzes toe en ging in gesprek met de bezoekers.  

Nieuwe wijk De Pas Noord 
De sfeer van de nieuwe wijk is aan de hand van afbeeldingen gepresenteerd. Het gaat daarbij om de architectuur van de woningen en de inrichting van het openbaar gebied. Denk hierbij aan ruimte voor groen zoals bijvoorbeeld: planten, geveltuintjes om verder te vergroenen, bomen en de architectuur van de woningen en het bijzondere woongebouw. Daarnaast is de aankomende procedure en planning van het bestemmingsplan in kaart gebracht en toegelicht. 

Betrokkenheid belanghebbenden  
Er zijn verschillende belanghebbenden met elk hun eigen wensen en verwachtingen over de ontwikkeling van de Pas Noord. Onze aanpak in Elst door met belanghebbenden persoonlijk in gesprek te gaan en informatieavonden te organiseren, lijkt positief ontvangen. De enthousiaste reacties komen vooral doordat nu zichtbaar is, wat er met de opgehaalde informatie is gedaan. Het voorlopige ontwerp is een combinatie van de drie oorspronkelijke ontwerpen met daarbij de nodige verwerkte feedback. Natuurlijk blijft het voor sommige omwonenden spannend. Hoe gaan de woningen er precies uitzien en wat wordt het nieuwe uitzicht? Hoe wordt het verkeer in goede banen geleid? Waar wordt gespeeld? Dit zijn onder andere ook aandachtspunten in de verdere uitwerking. 

Op de hoogte blijven?  
Vooralsnog was dit de laatste participatiebijeenkomst. De informatiepanelen en verslagen van de bijeenkomsten zijn terug te vinden op de website www.depasnoord.nl onder het kopje downloads. Via de website blijven wij u regelmatig informeren over de ontwikkelingen. Ook kunt u zich hier inschrijven voor de nieuwsbrief.