startbijeenkomst ‘kaders’

Op dinsdag 15 november vond de eerste bewonersbijeenkomst plaats van onze ontwikkeling van De Pas Noord te Elst. In Herenboerderij De Hucht hebben wij naar schatting tussen de 80 en 100 omwonenden mogen ontvangen. Een opkomst waar wij ontzettend blij mee zijn. Tijdens de bijeenkomst werd op panelen informatie verstrekt over de ontwikkeling. Voor bewoners en belanghebbenden uit de omgeving bestond de gelegenheid ideeën, wensen en eventuele zorgen met ons te delen. Daarvoor konden zij in gesprek gaan met vertegenwoordigers van Ten Brinke, de gemeente Overbetuwe en Stedenbouwkundig Bureau Wissing.

Tijdens de avond werden de kaders zoals deze zijn vastgelegd in 2015 en 2018 getoond en toegelicht. Ook werd aangegeven dat Ten Brinke een intentieovereenkomst met de gemeente Overbetuwe heeft gesloten waarin enkele bepalingen zijn opgenomen over de invulling van het plangebied. Daarnaast werd gesproken over de analyse die Stedenbouwkundig Bureau Wissing heeft gemaakt van het gebied.

Ten Brinke: “Het was een positief gestemde avond. De sfeer was over het algemeen goed en wij hebben veel vragen en feedback ontvangen van de bewoners. Een onderwerp dat veel naar voren kwam was de ontsluiting van de Taminiausingel. Dit ging niet alleen over de ontsluiting per auto, maar ook per fiets en te voet. Ook is er veel gezegd over het handhaven van de huidige groenvoorziening en de positionering en hoogte van het bijzondere woongebouw. Er werden goede, kritische vragen gesteld wat zeer waardevol is voor het verdere proces.”

Ook de gemeente Overbetuwe heeft de avond positief ervaren: “Er was een goede opkomst, mensen bleven lang en de sfeer was goed. Een veel besproken onderwerp was de waterhuishouding en hoe dit wordt ingepast in het plan. Daarnaast kwam regelmatig de vraag naar gelijkvloers wonen aan bod.”

Stedenbouwkundig Bureau Wissing: “Mensen waren geïnteresseerd en stelden kritische vragen. Er waren hier en daar wat zorgen en wensen die ze goed konden delen en wat resulteerde in waardevolle input voor het ontwerpproces.”

De opgehaalde reacties worden op dit moment verzameld en gebundeld. Op diverse onderwerpen hebben wij uiteenlopende meningen gehoord. Deze informatie wordt naast elkaar gelegd om te kijken hoe wij dit kunnen meenemen en verwerken in het plan. Een verslag van alle reacties is onlangs op de website geplaatst. Deze kunt u hier downloaden.

Wilt u per mail op de hoogte worden gehouden over de volgende meedenkavond? Meld u dan hier aan.
Wij bedanken alle aanwezige bewoners voor hun bijdrage aan het ontwikkelproces en hopen u te zien bij de volgende bijeenkomst!