De Pas Noord Elst

Ten Brinke heeft al enige tijd plannen om op de planlocatie De Pas Noord woningen met mogelijk bijzondere functies zoals wijk- en zorgvoorzieningen te realiseren. Op dinsdag 12 juli 2022 heeft het college van B&W de handtekening gezet onder de intentieovereenkomst met Ten Brinke. In deze overeenkomst staan afspraken om gezamenlijk de haalbaarheid van deze planontwikkeling verder te onderzoeken. Via deze website houden wij iedereen graag op de hoogte over de plannen voor de toekomstige woonwijk ‘De Pas Noord’.

participatie

Deze ontwikkeling is niet alleen bedoeld voor de toekomstige bewoners. Omwonenden en andere geïnteresseerden hebben tijdens het participatietraject hun ideeën, wensen en eventuele zorgen kunnen delen met het projectteam.

Inmiddels hebben er twee participatiebijeenkomsten plaatsgevonden. Heeft u deze bijeenkomsten niet kunnen bijwonen of wilt u nog eens teruglezen wat er is opgehaald, klikt u dan hier.

Derde bijeenkomst
Op 6 april 2023 organiseren wij de derde inloopbijeenkomst in Herenboerderij De Hucht te Elst. Wij nodigen u hierbij van harte uit om deel te nemen.
U kunt tussen 19:00 en 21:00 op elk gewenst moment binnenlopen en met ons in gesprek gaan.

Wat kunt u verwachten?
De stedenbouwkundige heeft het voorlopig ontwerp stedenbouwkundig plan uitgewerkt. Hierbij is rekening gehouden met input vanuit de reacties uit de buurt, de input vanuit de gemeente en adviseurs. De keuzes die gemaakt zijn worden door het projectteam toegelicht.

Daarnaast wordt aan de hand van beeldmateriaal de sfeer van de wijk gepresenteerd. Het gaat daarbij om de architectuur van de woningen en de inrichting van het openbaar gebied. Tot slot wordt de procedure van het bestemmingsplan toegelicht.

Het vervolg
Vooralsnog is de derde bijeenkomst de laatste bijeenkomst. Wij blijven u via deze weg regelmatig op de hoogte houden over de ontwikkelingen. Daarnaast kunt u, wanneer u vragen, ideeën of opmerkingen heeft, ons telefonisch of per mail blijven bereiken.

PLanning onder voorbehoud

Stap 1: Meekijken en meedenken / participatieproces (Q4 2022 / Q1 2023)
Stap 2: Planontwikkeling / stedenbouwkundig plan en ontwerp
bestemmingsplan (Q4 2022 / Q1 2023)
Stap 3: Bestemmingsplan en omgevingsvergunning (Q2 / Q3 2023)
Stap 4: Start verkoop (prognose 2024)
Stap 5: Start bouw (prognose 2024)


kaders

Het gebied dient qua stedenbouwkundige opzet aan te sluiten op diverse ruimtelijke randvoorwaarden. Voor het gebied waarin dit woningbouwplan valt, heeft de gemeenteraad al diverse kaders vastgesteld:

Daarnaast moeten de plannen aansluiten bij de gemeentelijke woningbouwprogrammering. Uitgangspunt is om 30% van het totaal overeen te komen aantal woningen als betaalbare huurwoning en 20% als betaalbare koopwoning te realiseren (betaalbaar wordt gesteld op NHG grens). De overige 50% van het woningbouwprogramma is vrij qua woningbouwcategorie en qua verdeling in woningtypen.

op de hoogte blijven?

Wilt u op de hoogte gehouden worden van het participatieproces van De Pas Noord? Op deze website worden de presentaties, verslagen en aanvullende documenten gedeeld.

Wilt u middels digitale nieuwsbrief op de hoogte gehouden worden van het participatieproces en de laatste ontwikkelingen? Meld u dan aan als belangstellende.

Laatste nieuws

startbijeenkomst de pas noord elst

Op dinsdag 15 november vond de eerste bewonersbijeenkomst plaats van onze ontwikkeling van De Pas Noord te Elst. In Herenboerderij De Hucht hebben wij naar schatting tussen de 80 en 100 omwonenden mogen ontvangen. Een opkomst waar wij ontzettend blij mee zijn.

Lees verder
meedenkavond de pas noord elst

De tweede participatiebijeenkomst van onze ontwikkeling van De Pas Noord te Elst vond plaats op 25 januari 2023. Naar schatting hebben wij deze avond 50 tot 60 omwonenden mogen ontvangen in Café Restaurant De Vereniging, wederom een mooie opkomst!

Lees verder