Groen heeft een
duurzame rol

Duurzaamheid kernwaarde in ontwikkeling De Pas Noord

Duurzaamheid gaat over zoveel meer dan materialen en techniek, duurzaamheid gaat ook over een wijk of buurt maken waar je tot in de lengte van dagen fijn woont. Kort samengevat gaat dit over het behouden of verbeteren van het welzijn van mensen, dieren en planten in huidige en in toekomstige generaties. Om dat te bereiken is het nodig dat je in elke stap van een ontwikkeling bewust nadenkt over die opgave. 

Groen verbindt de natuur en de mens, en daarom krijgt groen een hoofdrol. De Pas Noord wordt ontwikkeld met aandacht voor klimaatadaptatie en natuurinclusiviteit. 

  • Parkeerplaatsen en fiets- en wandelpaden worden waar mogelijk half verhard.
  • Water wordt opgevangen in de wadi’s.  
  • De wadi’s met natuurrijke oevers (als er water in staat) en kruidenrijke plekken zijn mooi om te zien en leuk om in te spelen.  
  • Bij de voor- en achtertuinen komen gemengde groene hagen en de inheemse bomen in verschillende typen zullen op sommige plaatsen lekker groot zijn bij aanplant.  
  • Op de (meeste) platte daken wordt mossedum toegepast 
  • In de gevels komen nestvoorzieningen.  
  • Ook insecten en dieren vinden hier het hele jaar een fijn thuis met voldoende eten en schuilplaatsen.  
  • Toekomstige bewoners kunnen we helpen met tips voor de inrichting van een biodiverse klimaatadaptieve tuin. Samen maken we deze wijk nog duurzamer én mooier. 
Hinke Bessem en Paul Hemmen, locatie 't Hoge Veld in Herveld (ontwikkeld en gebouwd door Ten Brinke).

Foto: Hinke Bessem en Paul Hemmen,
locatie ’t Hoge Veld in Herveld
(ontwikkeld en gebouwd door Ten Brinke).

De eerste duurzame stap

Om een duurzame wijk te realiseren, ontwikkelen we vanuit het belang van de mensen die er gaan wonen. Daarom zijn we gestart met een participatietraject voor De Pas Noord, waarbij we goed geluisterd hebben naar ieders wensen op het gebied van de buurt en de woningen. 

De feedback van de deelnemers hebben we gebruikt om het plan op enkele punten aan te passen. Zo heeft groen in de wijk een belangrijkere rol gekregen en hebben we het bijzondere woongebouw verplaatst. Er is ook een hofje in de buurt gecreëerd. Om aan te sluiten bij de uiteenlopende woonwensen maken we een gevarieerd woningaanbod. Jong en ouder, stellen, singles en alleenstaanden, iedereen vindt hier straks een thuis. Omdat nog niet alles definitief is vastgelegd, is er nog ruimte voor groepsinitiatieven waarbij de focus bijvoorbeeld ligt op onderlinge zorg. 

De tweede duurzame stap, denk je mee?

De 1e fase van participatie is afgerond. Tijd voor fase 2. Die gaat over de woningontwikkeling. Dat wil zeggen dat we gaan bedenken welke huizen en aanvullende voorzieningen er precies komen, hoe de woningen eruit gaan zien én hoe wordt omgegaan met (deel)mobiliteit. Ook daarover worden belanghebbenden gepolst door middel van woonenquêtes. Zo weten we zeker dat we een buurt realiseren die past bij de vraag van woningzoekenden. 

“Het leuke aan de variatie van woningen is dat dit een mix van stellen en singles (jong en ouder) en gezinnen aantrekt die elkaar goed aanvullen en kunnen helpen. Op sociaal heel duurzaam.” 

We zijn nog lang niet uitgepraat 

We gaan je nog veel meer vertellen over de duurzaamheid in De Pas Noord, bijvoorbeeld over de manier waarop we de woningen duurzaam bouwen. Uitgangspunt hierbij is dat er altijd eerst wordt gezorgd voor een heel goede ‘jas’ die warmte goed vasthoudt en koude buiten laat, én omgekeerd in de zomer. Daarna worden met slimme installatietechnieken de puntjes op de i gezet, zodat u straks woont in een heel zuinig huis dat klaar is voor de toekomst. 

Wil je op de hoogte gehouden worden van de laatste ontwikkelingen van De Pas Noord? Of ben je geïnteresseerd in een koop- of huurwoning? Via deze website houden wij iedereen op de hoogte en kun je je aanmelden voor een digitale nieuwsbrief.