Elst in
Bloei

Participatie

Omwonenden en andere geïnteresseerden zijn vanaf november 2022 tot april 2023 betrokken om mee te denken over de ontwikkeling. Tijdens het participatietraject zijn ideeën, wensen en eventuele zorgen met het projectteam gedeeld.

Inmiddels hebben er drie participatiebijeenkomsten plaatsgevonden. Vooralsnog was de derde bijeenkomst de laatste bijeenkomst. Heeft u deze bijeenkomsten niet kunnen bijwonen of wilt u nog eens teruglezen wat er is opgehaald, dan kunt u hieronder de informatie downloaden.

Heeft u vragen, ideeën of opmerkingen? Dan kunt u ons telefonisch of per mail bereiken.

Kaders

Het gebied dient qua stedenbouwkundige opzet aan te sluiten op diverse ruimtelijke randvoorwaarden. Voor het gebied waarin dit woningbouwplan valt, heeft de gemeenteraad al diverse kaders vastgesteld:


Daarnaast moeten de plannen aansluiten bij de gemeentelijke woningbouwprogrammering. Uitgangspunt is om 30% van het totaal overeen te komen aantal woningen als betaalbare huurwoning en 20% als betaalbare koopwoning te realiseren (betaalbaar wordt gesteld op NHG grens). De overige 50% van het woningbouwprogramma is vrij qua woningbouwcategorie en qua verdeling in woningtypen.