Gemeente overbetuwe en ten brinke tekenen overeenkomst de pas noord elst

Ten Brinke Poortier Romein Projecten en gemeente Overbetuwe hebben op 20 juli 2023 een overeenkomst ondertekend voor het woningbouwplan De Pas Noord. Daarmee is de ontwikkeling van de woonwijk ‘De Pas Noord’ een stap dichterbij gekomen en gaat het bestemmingsplan in procedure.

Maximaal 130 huur- en koopwoningen
In de overeenkomst staan onder meer afspraken over de nieuwbouw van maximaal 130 huur- en koopwoningen, waaronder de bouw van een bijzonder woongebouw met daarin naast woningen ook een maatschappelijke functie. Van de woningen valt minimaal de helft in het betaalbare segment, waaronder betaalbare koop en sociale huur. Wethouder Dimitri Horsthuis-Tangelder: “De vraag naar betaalbare woningen en sociale huur is enorm groot. Daarom ben ik ontzettend blij dat we in een mooi stuk van Elst weer zoveel woningen erbij kunnen bouwen.”

Het Plan
De Pas Noord is gelegen aan de zuidkant van Elst en is onderdeel van de (toekomstige) woonwijk De Pas. Het gebied is omsloten door de Groenestraat, de Korte Bemmelseweg, de Aletta Jocobslaan en de Caro van Eijcklaan. Het plan levert een gevarieerd woonaanbod voor diverse doelgroepen waaronder starters, gezinnen, doorstromers, senioren en alleenstaanden en wooncollectieven.  Zo ligt centraal in het plan een woonhof met een collectieve openbare ruimte. In het noorden van het plangebied komt een bijzonder woongebouw met een combinatie van woningen en ruimte voor bijvoorbeeld zorg, recreatie, dienstverlening of cultuur.

Wateropgave en duurzaamheid
In het plan is veel aandacht voor groen, de wateropgave en duurzaamheid. Het bijzondere karakter van de Groenestraat en het bestaande groen blijft zoveel mogelijk behouden. Daarbij wordt de kwaliteit van het groen aan de Groenestraat het plangebied ingetrokken. Door in het ontwerp aaneengesloten groene ruimtes te maken kan het groen gebruikt worden voor een doorlopend watersysteem. Hiermee vangen we regenwater op, bestrijden we hitte en krijgen de buurt en toekomstige bewoners er mooie, waterrijke plantsoenen. Dit bevordert de biodiversiteit. Op het gebied van duurzaamheid kijken we naar maatregelen om de woningen vrijwel energieneutraal te maken.  

Participatie
Ten Brinke heeft omwonenden en andere belanghebbenden vanaf het begin bij de plannen betrokken. In totaal zijn er drie bijeenkomsten georganiseerd. Tijdens de eerste bijeenkomst zijn de gestelde kaders gepresenteerd. Bij de tweede bijeenkomst zijn drie stedenbouwkundige schetsontwerpen getoond. In de schetsontwerpen zijn verkenningen gedaan naar de mogelijke inrichting van het plangebied en naar de positie van het bijzondere woongebouw. Gedurende de derde en voorlopig laatste bijeenkomst is het voorlopig ontwerp stedenbouwkundig plan getoond.

Dankzij de opbrengst van het participatieproces zijn de plannen aangescherpt en afgestemd op wensen en zorgen van betrokkenen. Zo is in overleg met de gemeente -in afwijking van de oorspronkelijke gemeentelijke visies- het bijzonder woongebouw verplaatst van het zuiden naar het noorden van het plangebied. Daarnaast is het openbare groen meer het plan ingetrokken. Ook is gekozen voor het ontwerp met woningen aan een hof, wat erg aansloeg bij omwonenden.

Het vervolg
Het ontwerpbestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan komen na de zomervakantie ter inzage te liggen. Via de website www.depasnoord.nl kunnen omwonenden en woningzoekenden zich aanmelden voor een digitale nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de voortgang.

Bron: Nienke Wiering Fotografie

v.l.n.r. wethouder Horsthuis-Tangelder, Hinke Bessem (Ten Brinke), Martijn Bax (Ten Brinke), gemeentelijk projectleider Roosmarijn Peet en Paul Hemmen (Ten Brinke).

Voorlopig stedenbouwkundig ontwerp

Voorlopig stedenbouwkundig ontwerp