15-09-2023

Interview | Duurzaamheid kernwaarde in ontwikkeling De Pas Noord

Ten Brinke heeft duurzaamheidsambities, maar als je ontwikkelaars Hinke Bessem en Paul Hemmen hoort praten, valt op dat ze het vooral hebben over ‘duurzaam doen!’ In dit artikel lees je waarom De Pas Noord in Elst nu al duurzaam is, terwijl er nog geen huis ontworpen is. 

De eerste duurzame stap, bewust nadenken 
“Duurzaamheid gaat over zoveel meer dan materialen en techniek, duurzaamheid gaat ook over een wijk of buurt maken waar je tot in de lengte van dagen fijn woont. Kort samengevat gaat dit over het behouden of verbeteren van het welzijn van mensen, dieren en planten in huidige en in toekomstige generaties. Om dat te bereiken is het nodig dat je in elke stap van een ontwikkeling bewust nadenkt over die opgave”, aldus Hinke en Paul. 

Ten Brinke heeft in 2022-2023 in samenspraak met de buurt en de gemeente een bestemmingsplan gemaakt. Dit bestemmingsplan maakt het mogelijk dat de locatie de bestemming ‘wonen’ krijgt. In het bestemmingplan staat waar de huizen komen, via welke wegen je naar omliggende buurten fietst, waar er groen komt en hoe er met waterberging wordt omgegaan.  

Deze buurt maken we samen met omwonenden 
De ontwikkelaars zijn enthousiast: “Het was heel leuk om de mensen te spreken die zo betrokken zijn bij deze plek. Ze hebben ons waardevolle input gegeven waar we ook echt wat mee hebben gedaan. Door de input van omwonenden en andere belanghebbenden is het plan dat er lag op onderdelen aangepast. Zo is het groen verder de wijk ingetrokken. Ook is het bijzondere woongebouw verschoven en is er een hofje in de buurt gemaakt.” 

Ontwikkelen met oog voor mens en natuur 
Ten Brinke zorgt ervoor dat de buurt klimaatadaptief en natuurinclusief wordt ontwikkeld. “Omdat we biodiversiteit, klimaatadaptatie en ecologie zo belangrijk vinden hebben we onze ambities voor deze onderwerpen in het bestemmingsplan vastgelegd”, aldus Hinke en Paul. Parkeerplaatsen en fiets- en wandelpaden worden waar mogelijk half verhard en water wordt opgevangen in de wadi’s. Deze wadi’s met natuurrijke oevers (als er water in staat) en kruidenrijke plekken zijn mooi om te zien en leuk om in te spelen. Bij de voor- en achtertuinen komen gemengde groene hagen en de inheemse bomen in verschillende typen zullen op sommige plaatsen lekker groot zijn bij aanplant. Verder wordt er mossedum op de (meeste) platte daken toegepast en in de gevels komen nestvoorzieningen. 

Paul: “We zorgen ervoor dat ook insecten en dieren hier het hele jaar een fijn thuis vinden met voldoende eten en schuilplaatsen. Wij helpen toekomstige bewoners met tips voor de inrichting van een biodiverse en klimaatadaptieve tuin. Samen maken we deze wijk nog duurzamer én mooier.” 

De tweede duurzame stap, denkt u mee? 
De 1e fase van participatie is afgerond. Tijd voor fase 2. Die gaat over het ontwerpen van de woningen en de openbare ruimte. Dat wil zeggen dat de ontwikkelaars van Ten Brinke gaan bedenken welke huizen en aanvullende voorzieningen er precies komen, hoe de woningen eruit gaan zien én hoe wordt omgegaan met (deel)mobiliteit. 

Ook daarover worden belanghebbenden gepolst door middel van woonenquêtes. Hinke: “Door deze manier van werken weten we zeker dat we een buurt realiseren die past bij de vraag van woningzoekenden, voor ons de eerste stap naar de realisatie van een duurzame wijk. Het leuke aan de variatie van woningen is dat dit een mix van stellen en singles (jong en ouder) en gezinnen aantrekt die elkaar goed aanvullen en kunnen helpen.” 

We zijn nog lang niet uitgepraat 
We gaan nog veel meer vertellen over de duurzaamheid in De Pas Noord, bijvoorbeeld over de manier waarop we de woningen duurzaam bouwen. Uitgangspunt hierbij is dat er altijd eerst wordt gezorgd voor een heel goede ‘jas’ die warmte goed vasthoudt en de kou buiten laat, én omgekeerd in de zomer. Daarna worden met slimme installatietechnieken de puntjes op de i gezet, zodat de bewoners straks in een heel zuinig huis wonen dat klaar is voor de toekomst. 

Op de hoogte blijven? 
Wil je op de hoogte gehouden worden van de laatste ontwikkelingen van De Pas Noord? Of ben je geïnteresseerd in een koop- of huurwoning? Via www.depasnoord.nl houden wij iedereen op de hoogte en kun je je aanmelden voor een digitale nieuwsbrief.