11-08-2023

Samen wonen in De Pas NoorD

Na de zomervakantie gaat het bestemmingsplan in procedure. Daarmee gaat een volgende fase van start en werken wij toe naar onder andere de uitwerking van de diverse woningen.

Komende maanden nemen wij de tijd om de woonwensen van toekomstige bewoners van De Pas Noord in beeld te brengen. Wij doen dat omdat wij ernaar streven dat de woningen zo goed mogelijk aansluiten op de woonwensen en behoeftes van toekomstige bewoners.

Dit doen wij in enkele stappen. Vanaf eind augustus lanceren wij een woonwensenquête waar iedereen diens woonwensen kan opgeven. Daarnaast zijn en gaan wij komende tijd in gesprek met diverse initiatiefgroepen uit Elst, woningcorporatie(s) en belegger(s).

De eerste stap

Tijdens de participatiebijeenkomsten hebben wij vaak gehoord dat er behoefte is aan levensloopbestendige woningen. Als eerste starten wij met een informatie- en meedenkavond, geïnitieerd door de Werkgroep Toekomstig Wonen Elst, over de woonbehoefte van (toekomstige) ouderen.

Wij zijn in gesprek met de Werkgroep Toekomstig Wonen Elst over hoe De Pas Noord zo goed mogelijk kan aansluiten bij woonbehoeftes van (toekomstige) ouderen, die ook onderling betrokken willen zijn. Dit kan in De Pas Noord in samenhang met sociale huur, betaalbare koop en reguliere koopwoningen.

Bij woonbehoeftes van (toekomstige) ouderen, denken wij aan woningen die levensloopbestendig zijn of in de toekomst eenvoudig levensloopbestendig gemaakt kunnen worden. Er zijn diverse woningtypes levensloopbestendig te ontwerpen. Tijdens de avond zullen wij enkele voorbeelden laten zien.

Daarnaast heeft de Werkgroep Toekomstig Wonen Elst het initiatief genomen om te inventariseren óf en in welke mate er behoefte is om met elkaar een kleine gemeenschap te vormen die naar elkaar omziet, contact heeft met elkaar, dingen met elkaar onderneemt en deelt. Denk aan een gezamenlijke tuin, een ontmoetingsruimte, gereedschap of deelauto’s.

Het bijzonder woongebouw of de woningen aan het hof kunnen hier ruimte aan bieden.

Uitnodiging

Op woensdag 23 augustus (20.00 tot ± 21.30 uur) organiseert De Werkgroep Toekomstig Wonen Elst een informatie- en meedenkavond in De Wieken, Prinses Irenestraat 49, Elst. Ten Brinke is op de avond aanwezig en presenteert het plan en proces. Bijdrage in de kosten: € 2,50 p.p. (incl. een consumptie). Opgeven kan per e-mail:  ToekomstigwonenElst@gmail.com