15-09-2023

Vroegtijdig samen optrekken in de ontwikkeling van een levensloopbestendige en inclusieve woonwijk

Er was grote belangstelling voor de informatie- en meedenkavond over de woonbehoefte van (toekomstige) ouderen in Elst. De Werkgroep Toekomstig Wonen Elst heeft met geïnteresseerden gesproken over het vormen van een kleine gemeenschap die met elkaar samen woont en naar elkaar omziet. Op uitnodiging van de Werkgroep Toekomstig Wonen Elst heeft Ten Brinke een presentatie gegeven over de mogelijke inpassing van deze woonbehoefte in het plan De Pas Noord.

Tijdens eerdere participatiebijeenkomsten voor de Pas Noord is gebleken dat er een behoefte bestaat aan levensloopbestendige woningen. Zo is Ten Brinke in gesprek gekomen met de Werkgroep Toekomstig Wonen Elst, die op woensdag 23 augustus een informatie- en meedenkavond over de woonbehoefte van (toekomstige) ouderen organiseerde. Ruim 60 belangstellenden bezochten de bijeenkomst.

Wonen in een hof
De ontwikkeling van de wijk de Pas Noord bevindt zich op dit moment in de bestemmingsplanfase. De kaders voor de ontwikkeling van de wijk liggen daarmee vast. De volgende fase betreft de uitontwikkeling van de diverse type woningen die in het plan bedacht zijn. Hierin bestaat nog wat ontwerpruimte, in bijvoorbeeld architectuur, type woningen en woninggroottes.

Samen met de Werkgroep Toekomstig Wonen Elst brengt Ten Brinke in beeld waar de exacte woonbehoefte uit bestaat bij de geïnteresseerden. Binnen het plan zijn diverse woningtypes levensloopbestendig te ontwerpen, enkele voorbeelden zijn ter inspiratie gepresenteerd tijdens de informatiebijeenkomst. Zo is er vanuit de eerdere participatie met de buurt in het plan een hof opgenomen waar levensloopbestendige woningen in gerealiseerd kunnen worden. De volledige presentatie is te bekijken op www.depasnoord.nl/downloads.

In het vervolg pakt Ten Brinke met de Werkgroep Toekomstig Wonen Elst de verkenning op hoe de woonwensen verwerkt kunnen worden in het plan en worden samengebracht met andere doelgroepen en initiatieven. De ambitie is dat de Pas Noord een inclusieve wijk wordt die voor alle doelgroepen iets te bieden heeft.

Kleine gemeenschap vormen
De Werkgroep Toekomstig Wonen Elst neemt het initiatief om te inventariseren óf en in welke mate er behoefte is om met elkaar een kleine gemeenschap te vormen die naar elkaar omziet, contact met elkaar heeft, dingen met elkaar onderneemt en deelt. Denk aan een collectieve tuin, een gezamenlijke ontmoetingsruimte of bijvoorbeeld het delen van gereedschap of deelauto’s.

Wie de bijeenkomst heeft gemist en zich verder wil oriënteren kan contact opnemen door een e-mail te sturen naar: ToekomstigwonenElst@gmail.com.

Ontwikkeling nieuwe woonwijk
De Pas Noord is gelegen aan de zuidkant van Elst en is onderdeel van de (toekomstige) woonwijk De Pas. Het gebied is omsloten door de Groenestraat, de Korte Bemmelseweg, de Aletta Jocobslaan en de Caro van Eijcklaan. Het plan levert een gevarieerd woonaanbod voor diverse doelgroepen waaronder starters, gezinnen, doorstromers, senioren en alleenstaanden en wooncollectieven. Daarnaast is en gaat Ten Brinke komende tijd in gesprek met diverse initiatiefgroepen uit Elst, woningcorporatie(s) en belegger(s).

Woonwens enquête
Komende maanden neemt Ten Brinke de tijd om de woonwensen van toekomstige bewoners van De Pas Noord in beeld te brengen. Dit gaat in stappen. Op www.depasnoord.nl is de woonwensenquête beschikbaar. Schrijf u in en vul de woonwens enquête in om mee te denken of om uw interesse kenbaar te maken (ook voor een reguliere koop- of huurwoning).