05-12-2023

De pas noord in elst weer een stap dichterbij

Op 28 november stemden burgemeester en wethouders in met het ontwerpbestemmingsplan voor de nieuwe woonwijk De Pas Noord in Elst. In een ontwerpbestemmingsplan staat waar er gebouwd mag worden. Ook geeft het aan op welke manier grond en gebouwen gebruikt mogen worden.

Hoe ziet de woonwijk eruit?
De Pas Noord is een nieuw te bouwen woonwijk aan de zuidkant van Elst. Het ligt tussen de bestaande wijk Brienenshof en de Groenestraat en is onderdeel van de toekomstige woonwijk De Pas. Er komen 120 tot 130 woningen en een bijzonder woongebouw met een maatschappelijke functie. Wethouder Dimitri Horsthuis-Tangelder: “Ik ben blij met deze belangrijke stap die de bouw van 120 tot 130 woningen mogelijk maakt. Dat is goed nieuws voor al degenen die in onze gemeente op zoek zijn naar een woning.”

Hoe gaat het hierna verder?
Het plan ligt vanaf 7 december tot en met 17 januari ter inzage. Op dinsdag 19 december organiseert de gemeente Overbetuwe een informatieavond over het ontwerpbestemmingsplan. Vervolgens leggen zij het bestemmingsplan en de ingekomen reacties in de eerste helft van volgend jaar voor aan het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad. Het is aan de gemeenteraad om daarna het definitieve bestemmingsplan voor De Pas Noord vast te stellen. Een precieze planning voor de start van de bouw kunnen we nog niet geven. Dat hangt onder meer af van de besluitvorming door de raad en de ontwikkelingen rond het stroomnet.

Geef jouw woonwensen door!
De volgende fase gaat over het ontwerpen van de woningen en de openbare ruimte. Dat wil zeggen dat de ontwikkelaars van Ten Brinke gaan bedenken welke huizen en aanvullende voorzieningen er precies komen, hoe de woningen eruit gaan zien én hoe wordt omgegaan met (deel)mobiliteit. Daarover worden belanghebbenden gepolst door middel van woonenquêtes. Hinke Bessem, vastgoedontwikkelaar bij Ten Brinke: “Door deze manier van werken weten we zeker dat we een buurt realiseren die past bij de vraag van woningzoekenden. Hierbij proberen wij de woningen goed aan te laten sluiten op de woonwensen van toekomstige bewoners.”

Op de hoogte blijven?
Wil je op de hoogte gehouden worden van de laatste ontwikkelingen van De Pas Noord? Of ben je geïnteresseerd in een koop- of huurwoning? Via www.depasnoord.nl houden wij iedereen op de hoogte.